Jana Faulhammerová – podpora:


V Chrudimi žiji celý svůj život a v podzimních komunálních volbách bych chtěla vyjádřit podporu kandidátům: panu Richardu Herbstovi, kterého si nesmírně vážím. Obdivuji ho pro jeho cílevědomost, vytrvalost, trpělivost a smyslu dotahovat věci do konce. Oceňuji i jeho pedagogické působení v Základní umělecké škole, kde ve výsledcích jeho práce je vidět nejen jeho umělecké působení, ale i hezký vztah ke svým žákům.

Vítám nové kandidáty: paní Dagmar Novotnou a Luboše Čecha. Paní Novotnou znám osobně spoustu let, v mých očích je nejen příkladem slušného a čestného člověka, vzorem pedagogické profese, ale i vzorem pro mnohé pedagogy, žáky i rodiče. Vím, že ji práce těší, vykonává ji zodpovědně, s radostí a připravuje se nad rámec svých povinností (kdo z dnešních učitelů vytváří pomůcky do výuky a vypracovává pro své žáky podpůrné pracovní sešity ?).

Nepochybně dám svůj hlas i třetímu obětavci a rovněž nezištnému nadšenci Bioleťáku, Luboši Čechovi. Ačkoliv se ve skutečnosti narodil v Praze, srdcem i duší je Chrudimákem. Znám ho jako čestného, slušného člověka. Stoprocentně se mu dá věřit a je stále usměvavý, milý, přátelský, se sportovním duchem , řídící se heslem ,, fair play“. Další jeho předností je přímočarost a bezbřehá trpělivost. Není mu lhostejná budoucnost areálu letního kina.

Všichni tři kandidáti mi zaručují, že jejich snaha, píle a práce pro město a občany bude zúročena. Věřím celému uskupení a přeji jim volební úspěch.

Follow by Email