Lesák Jiří Ing.


Ing. Jiří Lesák

Podnikatel v zahraničním obchodě

Absolvent ČVUT Praha – fakulta strojní  1975

Roční stáž v Kanadě a USA – 1992

Poradce italské firmy GALPERTI a SERMAC

Člen výboru pro evropské fondy pardubického kraje

Zakladatel ANO v Chrudimi a člen krajského předsednictva ANO 2011

ženatý – 3 dcery a syn

Byl jsem dlouholetým obchodním ředitelem v ČKD Kutná Hora, a.s.

Po vstupu ČKD do chrudimské průmyslové zóny v roce 2000 jsem se osobně podílel na obnovení výroby v chrudimské slévárně, která po insolvenci TRANSPORTY byla mimo provoz 3 roky. Výroba ve slévárně pokračovala do roku 2017. V letošním roce dochází k kompletní reorganizaci. Pokračuje výroba i v bývalé Hale 15 strojírna .

Tyto provozy se podílejí na dodávkách pro významné zákazníky jako je například: Škoda Plzeň, Ammann, GE Transportation, Bombardier, HAMM, Siemens, Sermac a další.

 

ZAHRANIČNÍ STÁŽ KANADA a USA

V roce 1992 jsem absolvoval roční zahraniční stáž u kanadské firmy VELAN. Pro tuto firmu jsem zpracoval projekt opracování a montáže průmyslových armatur s použitím českých obráběcích strojů z výroby TOS a ocelových odlitků ze slévárny ČKD Kutná Hora.

Projekt byl úspěšně realizován v roce 1996 v kanadském závodě v Granby.

 

PROJEKT PIETRO SCHELTE

V letech 2011- 2013 jsem spolupracoval s italskou firmou GALPERTI TECH na projektu zdvihacího zařízení pro loď firmy ALLSEAS, která je největší svého druhu na světě a slouží k instalaci a de instalaci ropných plošin v Severním ledovém oceánu. Její délka je 385 m a šířka 125 m. Na tomto projektu se podílely díky mým kontaktům dvě české slévárny ŽDAS a Vítkovice. Objem zakázky byl 4,5 mil EUR (celkem téměř 800 tun odlitků). Dodnes procuji pro tuto italskou firmu jako technický poradce a jsem jejich zástupcem pro střední a východní Evropu.

 

 

Díky své profesi jsem měl možnost navštívit hodně zemí světa včetně Anglie, Portugalska Kanady i USA. Vždy, když jsem se pak vracel domů, ocenil jsem krásy naší země – krásy našeho města CHRUDIMI.

Vím, co naše město potřebuje ke svému rozvoji a k tomu, aby se stalo městem pro bezpečné a spokojené žití, kde bude zajištěno kvalitní a aktivní naplnění potřeb každého z nás, bez ohledu na pohlaví a věk. Přeji si, aby Chrudim bylo městem, kde je zajištěna práce, kvalitní vzdělání, zdravotní péče, sociální zázemí, bezpečné ulice s bezbariérovými chodníky, dětská hřiště, dopravní obslužnost, aby Chrudim byla městem, které je schopné nabídnout občanům stavební parcely, aby toto město bylo nás všech, aby Váš hlas měl na radnici váhu a vaše podněty byly s respektem a ve slušnosti projednány. Mým cílem je, aby Chrudim byla moderním, prosperujícím a bezpečným domovem nás všech.

Jdu do komunální politiky, abych svými znalostmi a zkušenostmi mohl přispět k rozvoji našeho krásného města CHRUDIMI.

 

MOTO: Tajemstvím úspěchu nejsou vědomosti, ale ČINY.

Follow by Email