4. Mgr. Vilém Meduna


Mgr. Vilém Meduna

Narodil jsem se v Chrudimi a celý život zde žiji. Od mládí jsem pracoval u policie a sledoval vývoj kriminality v našem městě. I dnes, kdy u policie nepracuji, se této problematice věnuji a snažím se svými zkušenostmi a znalostmi pomoci udržet stav kriminality v Chrudimi na současném nízkém stavu, který je nyní.

 

Jako předseda Komise prevence kriminality se zúčastňuji pravidelných schůzek vedoucích městské a státní policie s vedením města a společně řešíme nejen existující problémy, ale i negativní situace, které mohou nastat. Moje motto je „Bezpečná Chrudim pro každého, žádné vyloučené lokality.“