Novotná Dagmar Mgr.


Mgr. Dagmar Novotná, speciální pedagog

V Chrudimské nemocnici jsem přišla na svět a rodnému městu jsem zůstala věrná. Je tu můj domov a proto mi připadá nejkrásnější na světě.
Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze a své profesi se věnuji s mateřskými přestávkami dodnes. Místa mého působení se různila, ale vždy se
jednalo pouze o zvláštní a speciální školy. Nyní vyučuji na odborném učilišti (také s tímto zaměřením).


Prof. Dr. Jedlička kdysi řekl: „Je lehké milovat dítě zdravé a krásné, ale jen veliká láska se dokáže sklonit k dítěti postiženému.“ Učitelství je v současné době náročná a vysilující práce. Učit však žáky s mentálním postižením je ještě o stupínek těžší. Úsilí pedagoga maximální s výsledkem často minimálním. O to více nás v naší profesi těší
každý sebemenší úspěch, návyk, či dovednost, kterou si žák osvojí. Jak ale s nadsázkou říkám kolegyním: „Učitelem se nestanete studiem, učitelem se musíte narodit.“ Moje práce mě těší a stále naplňuje. Největším oceněním pro mě však jsou slova žáků: „My se na Vaše hodiny tak těšíme, máme Vás rádi.“

Mezi mé koníčky patří fotografie, fotografování a filmování. Amatérské obzory jsem si rozšířila absolutoriem Hradecké fotografické konzervatoře a nejčastěji jste mě mohli vidět pobíhat s fotoaparátem v areálu letního kina, kde jako členka spolku MaChr dokumentuji různé akce a zároveň spravuji a doplňuji webové stránky letního kina.

Město ve kterém žiji mám ráda, záleží mi na tom, aby vzkvétalo, proto kandiduji a chtěla bych se zasloužit o: 

  • vybudování samostatné muzejní expozice významnému a světoznámému chrudimskému rodákovi Josefu Resslovi 
  • ráda bych se zasadila o úspěšné dokončení obnovy a rekonstrukci letního kina, v něm bych uvítala různorodé kulturní akce; speciálně hudební festival „Zlatá Pecka “, neboť si paní Dagmar Peckové nesmírně vážím a jsem pyšná, že i ona je naší slavnou rodačkou.
  • podpořím vybudování sítě cyklostezek, nejen Chrudim – Slatiňany, Chrudim – Pardubice, ale i cyklopruhů po městě 
  • budu obhajovat důležitost speciálních škol

Follow by Email