Vodičková Radka Mgr.


Mgr. Radka Vodičková, nar. 18. 10. 1974

Ačkoliv jsem se v Chrudimi nenarodila, žiji zde už přes dvacet let a Chrudim se za tu dobu stala v pravém slova mým domovem. Pro mě, jako pro bývalého Pražáka, to zpočátku nebylo snadné se v menším městě zabydlet, nicméně s přispěním manžela jako rodilého Chrudimáka jsem si našla plno kamarádů a přátel, jejichž okruh se podstatně rozšířil po narození dvou dcer a během mého působení v mateřském centru Mama klub. Proces konečného zakotvení byl završen nalezením pravého pracovního uplatnění. Po absolvování právní praxe v Pardubicích a úspěšném složení advokátní zkoušky jsem v roce 2010 otevřela svoji advokátní praxi v Havlíčkově ulici. Zde již devátým rokem poskytuji právní rady lidem i firmám ze všech právních odvětví a troufám si říci, že úspěšně. V dobrém slova smyslu to má i vedlejší efekt. Podle mne by bylo možné parafrázovat v mém případě výrok místního scénáristy a spisovatele, MUDr. Ladislava Pecháčka: „Z klientů se stali mí přátelé a známí a z mých známých a přátel se stali klienti.“

A jak vnímám život v Chrudimi po dvaceti letech? Na jedné straně se tu za uplynulá léta udělalo mnoho dobrých a prospěšných věcí, ať už různé veřejné akce na Resselově náměstí, nebo byly upraveny Městské lesy na Podhůře a lidé je tak mohou využívat k relaxaci i sportu. Povedlo se také zmodernizovat kino, i když v současné době by si už zasloužilo minimálně novou fasádu, došlo zároveň ke zmrtvýchvstání jedinečného areálu letního kina, a to především díky dobrovolníkům, kteří zde provozují skvělý Bioleťák. Na druhou stranu je ale podle mne stále co vylepšovat a je třeba držet krok v moderních trendech s ostatními městy. Nebudu se zabývat některými nešvary města, jako jsou příšerné schody v Široké ulici či nepěkně vyhlížející autobusové nádraží, nebo roky zabrané prostranství před zavřeným hotelem Bohemia. Zaměřím se na kulturní a sportovní oblast, které jsou mi z hlediska mých zájmů blízké.

Mám obecně ráda divadlo, zvláště dobré činohry a muziku. V poslední době však Chrudimská beseda podle mne nenabízí v sezóně již tak kvalitní a častá divadelní představení, což je velká škoda. V současné době se nabídka divadla omezuje jen na jedno až dvě představení za měsíc a ještě není z čeho vybrat. Stejně tak bylo dříve v rámci Loutkářské Chrudimi pořádáno více doprovodných akcí na náměstí či před divadlem, než je tomu nyní. Divadelních souborů, hudebních skupin a agentur je přitom v České republice spousta, jen si včas vybrat a pozvat je. Tak, jako to dělá Honza Axmann se spolkem MaChr, který dokázal doslova rozproudit Bioleťák. Lidé sem chodí nejen s cílem shlédnout film, ale také si užít letní atmosféru. V tomto ohledu má podle mého názoru Chrudimská beseda co dohánět. A nemusí jít vždy o nejprestižnější divadelní soubory či drahá představení. Jen namátkou mne napadají Cyrano z Českých Budějovic, Divadlo Palace, Studio Dva, brněnská divadla a některá další.

A co by se mohlo změnit ve sportovní oblasti? Podle mého názoru by mělo město začít s řádnou rekonstrukcí sportovní haly a ideálně vybudovat novou. Nová hala by měla přitom mít moderní zázemí, restauraci, venkovní prostor pro relaxaci, venkovní hřiště a především parkoviště pro sportovce a jejich doprovod. Při pořádání větších sportovních akcí je současné parkování před halou naprosto tristní až nebezpečné, neboť zaparkovaná vozidla zasahují do komunikace a v okolních ulicích a na přilehlém parkovišti je míst k parkování málo. Stejně tak je mnoha občany voláno po cyklostezce či pěší stezce na Podhůru. Výletníci i rodinky o víkendech nebo školní kolektivy se dopravují do Městských lesů většinou pěšky či na kole po nebezpečné silnici v Sečské ulici od železničního přejezdu, což není při běžném provozu moc příjemná cesta. Obdobné, zejména pro cyklisty, je to i z druhé strany přes Sobětuchy. To jsou jen dílčí náměty, kterými je podle mého názoru potřeba se zabývat a řešit je. Volte srdcem a rozumem.

Radka Vodičková

Follow by Email