Woff Michal


Michal Woff – osobní profil 2018

Narozen: 3. 4. 1952

Bydliště:  Chrudim

Stav:        ženatý

 

Od útlého věku jsem se aktivně věnoval sportu – jako žák a dorostenec basketbalového klubu TJ Transporta Chrudim. Ve svých 19 letech závodní činnost ukončil a přestoupil do Odboru základní a rekreační tělesné výchovy ČSTV TJ Elite Chrudim, kde jsem získal svoji první kvalifikaci cvičitele ZRTV III. třídy.

V této tělovýchovné jednotě jsem působil nejen jako cvičenec, ale hlavně jako cvičitel mladších žáků. Od té doby jsem se účastnil celé řady sportovních akcí a získal řadu dalších kvalifikací, např. cvičitel a instruktor pro pěší a vodní turistiku, dále pak lyžování a pobyt v přírodě, které uplatnil při své práci s mládeží.

Po transformaci ČSTV v roce 1990 přešla TJ Elite Chrudim do nově vzniklé sportovní organizace Česká asociace Sport pro všechny (dále jen ČASPV), kde dodnes působím jako funkcionář a stále pracuji s mládeží. V roce 1996 jsem založil a stále vedu oddíl raftingu v Regionálním centru Sport pro všechny Chrudim. Následně jsem se stal členem Metodické rady výkonného výboru ČASPV, působil i ve funkci místopředsedy Pardubické krajské asociace SPV.

Na VH ČASPV 2013 jsem byl zvolen předsedou Revizní komise tohoto celorepublikového spolku, když jsem před tím několik let pracoval jako místopředseda jmenovaného orgánu. Stále jsem členem vedení Regionálního ČASPV v Chrudimi.

Jako člen ČASPV jsem se mimo běžné aktivity na místní a regionální úrovni podílel na organizaci krajských, republikových a mezinárodních sportovních akcí. Mezi výraznější akce patří Festival sportu pro všechny 2005 a 2008 v Olomouci, kterých se zúčastnila řada zahraničních delegací. Nejvýznamnější z těchto akcí však bylo pořádání 10. ročníku světové gymnaestrády pro děti a mládež – EUROGYM  v Českých Budějovicích v roce 2016, která se poprvé  uskutečnila v České republice. Zde jsem byl pověřen organizací a řízení programu Vodní aktivity, tak jako před tím na Festivalech sportu v Olomouci.

Za svoji práci pro mládež v tělovýchově a osobní přínos v oblasti rozvoje Sportu pro všechny jsem obdržel v roce 2008 významné mezinárodní ocenění – osobní certifikát předsedy Mezinárodního olympijského výboru Jacquese Roggea.

Mimo výše uvedené je třeba připomenout, že jsem se celý život věnoval nejen sportu, ale i trampingu a hudbě.

Jsem zakládajícím členem trampské osady Tulák Californie Chrudim, která v minulém roce oslavila 50. výročí svého vzniku a zakládající člen významné trampské skupiny Chrpa Chrudim (první kontrabasista skupiny), která v roce 2014 oslavila 40. výročí svého vzniku.

V roce 1988 jsem napsal námět pro televizní seriál Cesty za krásou.

Československá televize tento zajímavý námět přijala a zpracovala do dílu Chrudimsko, který byl úspěšně odvysílán na jejím 1. programu.

Pořad zobrazuje zejména přírodní a historické krásy a zajímavosti města Chrudim a jeho regionu. Část pořadu je věnována i sportovní činnosti dětí a mládeže – zde aktivně vystupují děti a jejich vedoucí z TJ Elite Chrudim.  Ve filmu také hraje a zpívá skupina Pohoda Chrudim, dílem složená z bývalých členů skupiny Chrpa. Pořad byl několikrát úspěšně reprízován a přispěl významným způsobem k propagaci města Chrudim a jeho regionu.

Zájmy:

Sport – rafting, lyžování, pěší turistika, trampská a country muzika, literatura

 

Profesní životopis

 

Vzdělání:

1988 – 1991 – Právnická fakulta UK Praha (6 semestrů)  studium nedokončeno

1967 – 1971 – Střední ekonomická škola Chrudim

 

Praxe:

10 2016 – zastupitel Pardubického kraje

01 2002 30. 6. 2016 vedoucí kontrolního oddělení kanceláře ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje

1998 – 2001 OSVČ

1995 – 1998 manager Mercia a.s. Chrudim

1992 – 1995 – vedoucí odboru IB a.s., IPB a.s.

1990 – 1992 – vedoucí živnostenského úřadu Okresní úřad Chrudim

1984 – 1990 –  vedoucí odboru SBČS, KB a.s.

1971 – 1983 –  ref. funkce v ČS CR, Tramontáž CR, ZSS CR, ZZN CR

 

Osobní schopnosti a způsobilosti:

Jazyky – Anglický jazyk – turistická znalost (vždy se domluvím)

Řidičské oprávnění – skupina EC

Technické schopnosti – uživatel PC – MS Office

 

Politická angažovanost:

1989 – 1991 –  OF

1994 – 2001 –  Demokratická unie, Unie svobody DEU

2015 – dosud  ANO

 

Ocenění:

2008 –certifikace předsedy MOV Jaquese Roggera za osobní přínos a rozvoj hnutí SPORT PRO VŠECHNY

Follow by Email