Rubrika: Lidé


13

Volebním lídrem hnutí ANO v Chrudimi je 41letý Ing. František Pilný, MBA. Do komunální politiky se rozhodl vstoupit v roce 2010 po osobní zkušenosti při komunikaci s vedením města, když o dva roky dříve oslovil s podnětem starostu a jeho asistentku a neobdržel od nich žádnou odpověď.

Pilný je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudoval Fakultu managementu – obor ekonomie a management, a dále Masarykovy univerzity v Brně – Právnické fakulty s právní specializací na obchodní právo a místní správu. Od roku 2002 podniká ve stavebnictví a realitách, od roku 2010 také v nákladní dopravě. Jeho velkým koníčkem je studium historie, zejména té novodobé od roku 1918 až po současnost – například druhá světová válka a rok 1968, a přirozeně ho zajímají i dějiny Chrudimě. Vedle toho miluje procházky přírodou, je vášnivý houbař a s oblibou pracuje na zahrádce.

(Pokračování textu…)


MUDr. David Kasal

Moje CÍLE a VIZE do budoucna

Primář dětského oddělení Chrudimské nemocnice MUDr. David Kasal se v uplynulých čtyřech letech podílel mimo jiné s úspěchem na novelách zákona o ochraně veřejného zdraví, o veřejném zdravotním pojištění, zákoníku práce, o vysokých školách, o získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo o nelékařských zdravotnických povoláních. Byl spolupředkladatelem třinácti zákonů a aktivně podporoval schvalování zákonů proti korupci. (Pokračování textu…)


Ing. Jiří Lesák

Podnikatel v zahraničním obchodě

Absolvent ČVUT Praha – fakulta strojní  1975

Roční stáž v Kanadě a USA – 1992

Poradce italské firmy GALPERTI a SERMAC

Člen výboru pro evropské fondy pardubického kraje

Zakladatel ANO v Chrudimi a člen krajského předsednictva ANO 2011

ženatý – 3 dcery a syn (Pokračování textu…)


  

Jiří Koblasa

Motto: „Za Chrudim krásnou nejen z výšky.“

Jmenuji se Jiří Koblasa a je mi 57 let. Od roku 1996 jsem pracoval jako pokrývač, tesař a klempíř na živnostenský list. V roce 2004 jsem založil firmu STŘEKO Chrudim s. r. o., kterou řídím dodnes. Hlavní pracovní náplní firmy jsou střechy a vše co k nim patří, provádíme také stavební práce. V roce 2004 jsem se podruhé oženil. S manželkou jsme koupili a zrekonstruovali rodinný dům v Markovicích, kde je zároveň i sídlo naší firmy. Společně vychováváme dvě děti. Z prvního manželství mám dva již dospělé a samostatné potomky. Mými koníčky jsou rodina, práce na našem rodinném domě a sport. Rekreačně hraji tenis, běhám a příležitostně cvičím. (Pokračování textu…)


Jan Axmann

informatik, produkční a dramaturg Letního kina v Chrudimi, produkční a dramaturg festivalu Yanderov

Profesionálně se věnuji jako IT informatik počítačům. Z veřejných činností svůj volný čas věnuji na dobrovolnické bázi dvěma velkým projektům a to hudebnímu festivalu Yanderov a letnímu kinu BioLeťák. (Pokračování textu…)


Olga Šormová, nar. 24.7.1965

Jmenuji se Olga Šormová, je mi 53 let, jsem vdaná a mám dvě dospělé děti. Narodila jsem se v Chrudimi, celý život zde žiji a Chrudim je má srdeční záležitost. Šestnáct let pracuji ve zdravotnictví jako asistentka primářů dětského oddělení „naší“ chrudimské nemocnice. Zároveň pracuji v komisi sociálních věcí  a zdravotnictví a  jsem členkou výboru pro sociální věci a neziskový sektor Zastupitelstva Pardubického kraje. (Pokračování textu…)


Eva Kleprlíková

Jmenuji se Eva Kleprlíková, je mi 52 let, jsem vdaná a mám dvě děti. Od studií pracuji ve Stavebním bytovém družstvu v Chrudimi, kde se zabývám správou a údržbou nemovitostí. Zároveň jsem členem představenstva SBD Chrudim. V roce 2014 jsem se stala zastupitelkou města Chrudim. Pracuji ve dvou komisích Rady města, a to v komisi pro mládež a sport a v bytové. (Pokračování textu…)


Richard Herbst: zachránili jsme letní kino, zbývá dotáhnout jeho revitalizaci

O sobě mohu dnes po šesti letech práce říci, že se nám s partou nadšenců a členů spolku MaChr za Chrudim malebnou podařilo s podporou Města Chrudim zachránit Letní kino v Chrudimi. Na Vás voličích teď bude, zda se podaří dotáhnout jeho revitalizaci do zdárného konce.

Návrh, jak by měl leťák po revitalizaci vypadat, je připraven a bude zveřejněn na webových stránkách www.letak-chrudim.cz. (Pokračování textu…)


Lukáš Závodný

Jmenuji se Lukáš Závodný a vystudoval jsem vysokou školu se zaměřením na stavitelství. Od dob školy se věnuji stavebnímu řemeslu. Momentálně se zabývám projekční činností a také dozorem na stavbách. Myslím si, že je v Chrudimi hodně věcí, které by šly zlepšit. Mezi nedostatečné patří v Chrudimi parkovací plochy u Městského úřadu, v sídlištích a na Resselově náměstí. (Pokračování textu…)


Mgr. Radka Vodičková, nar. 18. 10. 1974

Ačkoliv jsem se v Chrudimi nenarodila, žiji zde už přes dvacet let a Chrudim se za tu dobu stala v pravém slova mým domovem. Pro mě, jako pro bývalého Pražáka, to zpočátku nebylo snadné se v menším městě zabydlet, nicméně s přispěním manžela jako rodilého Chrudimáka jsem si našla plno kamarádů a přátel, jejichž okruh se podstatně rozšířil po narození dvou dcer a během mého působení v mateřském centru Mama klub. (Pokračování textu…)


Iveta Valentová

Je prokázáno, že aktivní pohyb svědčí zdraví a prodlužuje život. Velice prospěšná pro lidské zdraví je i cyklistika. Jízdě na kole se pravidelně věnuji, ale stále více pozoruji, že dochází k nárůstu vozidel na pozemních komunikacích, a tím i ke zhoršení bezpečnosti nás cyklistů. Chci se věnovat této otázce, zvláště výstavbě nových cyklostezek, jež umožní vytvořit ucelený systém bezproblémového cestování našim městem ekologickým dopravním prostředkem. (Pokračování textu…)


Tři mise v Afghánistánu naučí držet při sobě. Politici by to měli také umět

Válečný veterán z Afghánistánu, praktický lékař a člen Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje MUDr. Filip Šauer se bude jako nezávislý kandidát za hnutí ANO 2011 ucházet o přízeň voličů v Chrudimi. Jak dodává, je mu ctí podpořit tým lidí, za kterým je vidět spousta práce pro město, a zmiňuje v této souvislosti Františka Pilného nebo Jana Axmanna. Jako zastupitel by je chtěl podpořit a zároveň by rád pomáhal občanům stejně jako ve své profesi. (Pokračování textu…)


Bc. Lucie Sůrová, DiS

Říká se o mně, že jsem člověk spolehlivý se srdcem na dlani. Vyznačuji se láskou k dětem a všestranností. Velmi ráda něco tvořím, cestuji, lyžuji. Lidem, kterým důvěřuji, pomůžu v každé situaci. Uvítala bych, aby se vzdělání vrátila váha a učitelům úcta. Pojďme společně změnit ráz škol, učit děti schopnost analyticky a kriticky myslet, nejen se něco „biflovat“ nazpaměť.

Lucie Sůrová


Ondřej Kudrnáč

V současné době jsem již pracující důchodce, stále ještě na úřadě ve Dvoře Králové nad Labem jako tajemník. Příští rok to ale asi už ukončím a budu si užívat důchodu v Chrudimi. Věk je právě to, co mne vede k tomu, abych již ve volbách neusiloval o významné posty. Je čas udělat místo mladším. To by si měl uvědomit také současný starosta a zachovat se stejně jako já. V nejlepším je třeba odejít. Už pan mlynář z Babičky říkal: „Proti gustu…“ Pokud bych byl ale zvolen do zastupitelstva města, kde jsem již 12 let působil, bude mi potěšením. (Pokračování textu…)


Jmenuji se Miloš Soukup a je mi 24 let. V současné době pracuji jako řidič a vedoucí dopravy v soukromé firmě. Svůj volný čas trávím buď v místní sportovní hale, nebo na letišti.
Už od mládí se aktivně zajímám o sport a tento můj zájem mě dovedl až do zdejšího florbalového oddílu, kde s přestávkami působím dodnes. Nejdříve jako aktivní hráč, později také jako trenér mládeže a rozhodčí. V současné době již třením rokem trénuji mládežnické kategorie Mladší žáci a Elévové. Na Chrudimi mi jako na mém rodném městě záleží, tudíž mi není její budoucnost lhostejná. V Chrudimi bych rád podpořil projekty, které mají pro rozvoj města a blaho obyvatel smysl.
Jako sportovci mi velmi záleží na zlepšení podmínek pro sporty v Chrudimi, na stavbě nové sportovní haly a podpoře sportu jako celku, ne pouze jeho vybraných částí. Jako obyvateli mi záleží na zvýšení komfortu života v našem městě, dostavbou obchvatu počínaje.


Boris Škorpík

Narodil jsem se před 54 lety. Vystudoval jsem střední odbornou školu železniční – stavební. Následně jsem pracoval v několika firmách a již 19 let pracuji jako oblastní ředitel v pojišťovně UNIQA. Jsem ženatý. S manželkou vychováváme dvě děti ke slušnosti, spravedlnosti, ohleduplnosti a k pomoci slabším. Prostě k hodnotám, které mi vštěpovali zase moji rodiče a díky nimž nesnáším protekcionalismus, korupci a jiné, bohužel, zcela běžné praktiky dnešního života. V zimě rád lyžuji a v létě plavu. Mým velkým koníčkem je ochotnické divadlo, kde jsem hrával a udělal pár režijních pokusů. Nyní dostávají před divadlem přednost děti a jejich koníčky. (Pokračování textu…)


Chce to v Chrudimi změnu

V životě přicházejí nejrůznější zlomové situace. Pro pětadvacetiletého Jiřího Andra z Chrudimi se takovým okamžikem stal před pěti lety autoimunitní zánět míchy, v důsledku čehož skončil na invalidním vozíku. Najednou se mu od základu změnil život a musel se potýkat s mnoha životními překážkami. Ve zdánlivě bezvýchodné situaci potkal ale městského zastupitele Františka Pilného (nezávislý za ANO 2011), který mu podal pomocnou ruku. (Pokračování textu…)


Mgr. Dagmar Novotná, speciální pedagog

V Chrudimské nemocnici jsem přišla na svět a rodnému městu jsem zůstala věrná. Je tu můj domov a proto mi připadá nejkrásnější na světě.
Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze a své profesi se věnuji s mateřskými přestávkami dodnes. Místa mého působení se různila, ale vždy se
jednalo pouze o zvláštní a speciální školy. Nyní vyučuji na odborném učilišti (také s tímto zaměřením).

(Pokračování textu…)


Daniel Vodák, nar. 8. 7. 1990

V Chrudimi jsem vyrůstal celý svůj život a už od malička ji vnímal jiným způsobem, než moji vrstevníci. Chybějící přechody, chodníky i silnice ve špatném stavu, či chátrající objekty jsem registroval už od útlého dětského věku, a jelikož jsem tehdy neměl možnost s tím něco udělat, vždy jsem alespoň běžel za rodiči a nabádal je, ať něco sami udělají, ať zavolají panu starostovi a ten to spraví. Bohužel, ač naši dělali, co bylo v jejich silách, problémy se prakticky neřešily, pouze odkládaly na neurčito. (Pokračování textu…)


Jakub Plecitý, student

Jsem student a patřím mezi mladou generaci, které není lhostejné, co se v Chrudimi děje. Proto také kandiduji za hnutí ANO 2011 v Chrudimi. V rámci volebního programu chrudimského ANO podporuji například zkvalitnění zdravotnické péče, dokončení cyklostezky Chrudim – Pardubice, vybudování cyklostezky Chrudim – Rabštejnská Lhota přes rozhlednu Bára, vybudování cyklopruhů na silnicích v Chrudimi, jako je tomu v mnoha evropských městech, dokončení obchvatu okolo Chrudimi ve směru na Čáslav a prodloužení tohoto obchvatu a jeho napojení u obce Bylany, částečnou modernizaci Aeroklubu Chrudim a letištní plochy, modernizaci Letního kina v Chrudimi, vybudování železniční zastávky U Stadionu, vznik nových pracovních míst, zvýšení kvality chodníků nebo vysazení více stromů a vytvoření více travnatých prostor. (Pokračování textu…)


Luboš Čech, grafik

Jako člen MaChru jsem rád, že se nám podařilo zabránit zbourání letního kina. Tímto bych chtěl, aby tento stánek nebyl jen na promítání, ale i na jiné kulturní akce, např. doprovodné koncerty v rámci loutkařské Chrudimi nebo rozjíždějící se hudební festival „Zlatá Pecka“, který přímo vybízí, aby se konal v tomto prostředí. To by bylo mé přání pro budoucí zastupitelstvo.

(Pokračování textu…)


František Krčil

Jsem člověk, co miluje život se vším všudy, rád si plním sny a dokážu pro to hodně udělat. Posledních 24 let jsem pracoval v manažerských pozicích v České spořitelně, kde jsem zažíval úspěchy v kolektivu úžasných lidí. I teď v důchodu stále vyhledávám kontakt s lidmi a pracuji jako agent společnosti DAS, která se zabývá právní ochranou. Naše motto „Bráníme slušné“ je i mým životním krédem. (Pokračování textu…)


Michal Woff – osobní profil 2018

Narozen: 3. 4. 1952

Bydliště:  Chrudim

Stav:        ženatý

 

Od útlého věku jsem se aktivně věnoval sportu – jako žák a dorostenec basketbalového klubu TJ Transporta Chrudim. Ve svých 19 letech závodní činnost ukončil a přestoupil do Odboru základní a rekreační tělesné výchovy ČSTV TJ Elite Chrudim, kde jsem získal svoji první kvalifikaci cvičitele ZRTV III. třídy. (Pokračování textu…)

Follow by Email