24. Eva Čermáková


Eva Čermáková

Do Chrudimi jsem se přistěhovala před 32 lety. Pracuji jako zdravotní sestra v sociální sféře. Chci být nápomocna a zasloužit se o kvalitu služeb poskytovaných seniorům, o jejich péči, jak po stránce zdravotní, tak i kulturní a hlavně po stránce bydlení. Bezbariérové vstupy jak pro seniory, tak i pro IZS.