Kleprlíková Eva


Eva Kleprlíková

Jmenuji se Eva Kleprlíková, je mi 52 let, jsem vdaná a mám dvě děti. Od studií pracuji ve Stavebním bytovém družstvu v Chrudimi, kde se zabývám správou a údržbou nemovitostí. Zároveň jsem členem představenstva SBD Chrudim. V roce 2014 jsem se stala zastupitelkou města Chrudim. Pracuji ve dvou komisích Rady města, a to v komisi pro mládež a sport a v bytové.

Problematika bydlení je mi blízká, neboť se s ní denně při své práci setkávám. S otázkou bydlení se potýká rovněž město, a jsem přesvědčena, že na tomto poli je stále co zlepšovat – myslím tím startovací byty pro mladé, sociální bydlení i kvalitní bydlení včetně služeb pro seniory. Byla bych ráda, kdyby se město více zabývalo údržbou svých nemovitostí, aby se předcházelo problémům a jejich řešení až v momentě havarijního stavu.

V dalším volebním období je zapotřebí, aby město pokračovalo v realizaci sjezdu ke sportovištím z ulice Dr. Milady Horákové, aby odlehčilo dopravnímu zatížení ulic V Průhonech, Na Ostrově, Vrchlického i Svatopluka Čecha. Dále se nesmí zapomenout na řešení protipovodňového opatření v sídlišti Na Šancích tak, aby nezůstalo pouze u slibů. Samozřejmě podnětů je daleko víc, například dokončení obchvatu, otevření hotelu Bohemia a další, byla bych ale ráda, kdyby výše uvedené nezůstalo jen přáním mým a našich občanů.

Eva Kleprlíková

Follow by Email