Rubrika: Napsali o nás


Ing. František Pilný, MBA

Jako rodilý Chrudimák jsem se vždy zajímal o to, co se v našem městě děje. A protože jsem nechtěl jen lamentovat nad špatným vedením města a poměry v Chrudimi, rozhodl jsem se udělat něco pro nápravu těchto věcí. Poprvé jsem se proto ucházel o Vaši přízeň už v roce 2010, ale až o čtyři roky později jsem mohl usednout v městském zastupitelstvu do opozičních lavic. Za další čtyři roky jsme ve volbách zvítězili a byla mi svěřena důvěra vést naše město.

A proč jdeme do voleb znovu? Protože jsme šli tehdy stejně jako dnes do voleb s ideály, z nichž nehodláme slevit, ani podvést svoje voliče. Řadu věcí jsme už napravili. Začali jsme bojovat o navrácení naší vody zpět do rukou města, zastavili jsme klientelismus ve stavebnictví, komunikujeme na rozdíl od našich předchůdců s občany, nezvyšovali jsme poplatky a nezadlužili přitom město, dáváme do pořádku nevyhovující zázemí pro naše děti a mládež, opravujeme a rozšiřujeme sportoviště, spravujeme komunikace a také chodníky, na jednom z nichž došlo v minulosti dokonce ke smrtelnému úrazu, nastartovali jsme rekonstrukci sportovní haly, nechali jsme zakopat horkovod, který předchozí vláda na radnici slibovala voličům 15 let, vedeme finální jednání o dokončení rekonstrukce hotelu Bohemia a parkoviště před ním, a takhle bych mohl pokračovat donekonečna. (Pokračování textu…)


Chrudim – Novým chrudimským starostou je František Pilný (ANO 2011). Na základě uzavřené koaliční dohody o tom na své ustavující schůzi v pondělí navečer rozhodli chrudimští zastupitelé.

Zprava starosta František Pilný, první místostarosta Petr Lichtenberg a místostarostové Pavel Štěpánek a Aleš Nunvář.Foto: Deník / Marek Nečina

(Pokračování textu…)


Primář dětského oddělení Chrudimské nemocnice MUDr. David Kasal se v uplynulých čtyřech letech podílel mimo jiné s úspěchem na novelách zákona o ochraně veřejného zdraví, o veřejném zdravotním pojištění, zákoníku práce, o vysokých školách, o získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo o nelékařských zdravotnických povoláních. Byl spolupředkladatelem třinácti zákonů a aktivně podporoval schvalování zákonů proti korupci. (Pokračování textu…)