9. Ing. Lukáš Závodný


Ing. Lukáš Závodný

Jmenuji se Lukáš Závodný

vystudoval jsem vysokou školu se zaměřením na stavitelství. Od dob školy se věnuji stavebnímu řemeslu. Momentálně zajišťuji projekční činnosti a také jako dozor na stavbách. Myslím si, že v Chrudimi je hodně věcí, které by šly zlepšit.

Mezi nedostatečné ve městě patří parkovací plochy u městského úřadu, na sídlištích a náměstí. Současný trend parkování v centru města má za následek odliv obyvatel či obchodníků z tohoto místa.

Chrudim má hodně rozpracovaných projektů, které je zapotřebí dotáhnout do konce. Pomalu se nám zastavuje rozvoj města z pohledu nových stavebních pozemků.

Chci udělat revizi rozvojových ploch tak, aby vznikly nové pozemky k zastavění. Chtěl bych zamezit předražování městských stavebních záměrů.

Dále bych chtěl vyřešit těžko uchopitelné rekonstrukce problematických ulic či rozvojových ploch v Chrudimi.