6. Ing. Zdeněk Kolář


Ing. Zdeněk Kolář

Jmenuji se Zdeněk Kolář a většina z Vás mně zná z mého působení v technických službách, kde působím od roku 2010. Než jsem nastoupil do TS, jsem po absolvování vysoké vojenské školy sloužil v armádě ČR. Od roku 1987 jsem zasvětil svou vojenskou kariéru výsadkovému praporu zde v Chrudimi na různých velitelských funkcí až po velitele tohoto praporu, resp. v současné době pluku.

Obě životní etapy mi daly do života spoustu zkušeností, které bych rád dal ve prospěch městu, které mi přirostlo k srdci. Jsem přesvědčen, že na komunální úrovni není čas ani prostor pro politikaření. Komunální politika je o osobnostech města, kteří jsou námi zvoleni a jsou námi pověřeni, aby pracovali pro město, respektive pro jeho obyvatele. Ne vždy je to jednoduché, ne vždy to jde podle vybraného scénáře.

Můj dosavadní život mně ale naučil jednu podstatnou věc. Každý problém má řešení a je jen na zvolených zástupcích, jakým způsobem jsou schopni či ochotni najít společná řešení ku prospěchu dané věci. Věřím, že budoucí zvolené vedení města se oprostí od nechutné státní politiky a veškeré své úsilí dá ve prospěch naší Chrudimě.