1. Ing. František Pilný, MBA – jsem starosta pro lidi, který komunikuje a pomůže


Ing. František Pilný, MBA

Jako rodilý Chrudimák jsem se vždy zajímal o to, co se v našem městě děje. A protože jsem nechtěl jen lamentovat nad špatným vedením města a poměry v Chrudimi, rozhodl jsem se udělat něco pro nápravu těchto věcí. Poprvé jsem se proto ucházel o Vaši přízeň už v roce 2010, ale až o čtyři roky později jsem mohl usednout v městském zastupitelstvu do opozičních lavic. Za další čtyři roky jsme ve volbách zvítězili a byla mi svěřena důvěra vést naše město.

A proč jdeme do voleb znovu? Protože jsme šli tehdy stejně jako dnes do voleb s ideály, z nichž nehodláme slevit, ani podvést svoje voliče. Řadu věcí jsme už napravili. Začali jsme bojovat o navrácení naší vody zpět do rukou města, zastavili jsme klientelismus ve stavebnictví, komunikujeme na rozdíl od našich předchůdců s občany, nezvyšovali jsme poplatky a nezadlužili přitom město, dáváme do pořádku nevyhovující zázemí pro naše děti a mládež, opravujeme a rozšiřujeme sportoviště, spravujeme komunikace a také chodníky, na jednom z nichž došlo v minulosti dokonce ke smrtelnému úrazu, nastartovali jsme rekonstrukci sportovní haly, nechali jsme zakopat horkovod, který předchozí vláda na radnici slibovala voličům 15 let, vedeme finální jednání o dokončení rekonstrukce hotelu Bohemia a parkoviště před ním, a takhle bych mohl pokračovat donekonečna.

Jsem si zároveň vědom, že vstupujeme do mimořádně složitého období. Možná ještě složitějšího, než které jsme prožívali během covidu. Nebudou peníze ani čas na to slibovat vzdušné zámky, ale bude zapotřebí uvádět do života praktická řešení usnadňující našim občanům život. Snažím se však dívat do budoucna optimisticky a vidím některá možná východiska, jak zmírnit dopady krize, která se na nás valí. Ať už jde o snížení energetické náročnosti městské infrastruktury nebo větší soběstačnost města při nakládání s komunálním odpadem a jeho využívání jako zdroje tepla.

Bude zároveň třeba dotáhnout do konce třetí etapu výstavby obchvatu našeho města od Čáslavi, kterou jsme předjednali, a bez níž by stávající dvě etapy nedávaly smysl. A konečně musíme tlačit také na to, aby Chrudimská nemocnice začala opět plnohodnotně poskytovat svoje služby. Jsme dokonce připraveni ji jako město převzít a máme plán, jak její služby rozšířit a přitáhnout do Chrudimi větší počet lékařů a zdravotnického personálu. Stejně tak musíme získat kontrolu nad naší vodou, kterou jsme vinou neuvážené privatizace v minulosti ztratili.

Čím více budeme kontrolovat strategické energie, ať už vodu, teplo nebo energie, tím samostatnější budeme a nebudeme muset čekat s nataženou rukou, až něco shora dostaneme. To jsou stěžejní pilíře pro zajištění lepší budoucnosti našeho města za předpokladu, že budeme moci dokončit práci, kterou jsme již započali.

Proto se na Vás, vážení spoluobčané, kolegové a kamarádi, obracím s respektem a důvěrou, že budete volit moudře a dáte hlas lepší budoucnosti Chrudimě, kterou, věřím, všichni ze srdce milujeme.

Váš František Pilný.