František Pilný: přinášíme Chrudimi slušnost a rovný přístup


13

Volebním lídrem hnutí ANO v Chrudimi je 41letý Ing. František Pilný, MBA. Do komunální politiky se rozhodl vstoupit v roce 2010 po osobní zkušenosti při komunikaci s vedením města, když o dva roky dříve oslovil s podnětem starostu a jeho asistentku a neobdržel od nich žádnou odpověď.

Pilný je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudoval Fakultu managementu – obor ekonomie a management, a dále Masarykovy univerzity v Brně – Právnické fakulty s právní specializací na obchodní právo a místní správu. Od roku 2002 podniká ve stavebnictví a realitách, od roku 2010 také v nákladní dopravě. Jeho velkým koníčkem je studium historie, zejména té novodobé od roku 1918 až po současnost – například druhá světová válka a rok 1968, a přirozeně ho zajímají i dějiny Chrudimě. Vedle toho miluje procházky přírodou, je vášnivý houbař a s oblibou pracuje na zahrádce.

Jaký máte vztah k Chrudimi? Jak byste město charakterizoval?

V Chrudimi jsem se narodil a vyjma studentských let na vysoké škole v ní žiji nepřetržitě. Chrudim je ve své podstatě úžasné město s nádherným centrem a hezkým okolím. Má totiž výhodu v tom, že se nachází na pomezí Polabské nížiny a Žďárských vrchů, takže umožňuje jak koupání v nedalekých písnících, tak i procházky na Vysočině. Všude je to relativně blízko. Chrudim mi opravdu přirostla k srdci a asi jen velmi těžko bych se dokázal přestěhovat někam jinam, byť jsem takové možnosti měl. Když jsem se tu narodil, tak bych tady rád i zemřel a doufám, že to nebude v brzké době :-).

Působil jste až doposud jako opoziční politik. Co Vám to dalo?

Práce v opozici je složitá, neboť koalice má k dispozici celý aparát městského úřadu. To opoziční politik nemá, takže se musí více spoléhat na sebe, na svoji práci, na práci svých kolegů zastupitelů a na informace, které si sám obstará. V důsledku to pak vede k tomu, že ne všechno se podaří odhalit a ke všemu zaujmout správné stanovisko. Například k materiálům, které jsou nám předkládány a podsouvány jako skvělé, výborné, a přitom tomu tak mnohdy vůbec není. Velkým nešvarem jsou situace, kdy se něco musí schválit kvůli něčemu a hlasuje se v tzv. balíčcích. Proto býváme často postaveni před hotovou věc. Při změně územního plánu pak vyjdete vstříc občanům, kteří chtějí třeba stavět na určitých pozemcích, ale vzhledem k tomu, že je součástí hlasování i zrušení stezky pro pěší, která překáží jinému developerovi v jeho plánech, tak potom musíte dávat svůj hlas na misky vah a dobře zvažovat, jestli pro tuto změnu zvednete ruku, nebo nezvednete. Práce v opozici mi tedy určitě dala velkou zkušenost ve znalosti místní problematiky. Mohl jsem si v praxi osahat, jak některé věci ve vedení města chodí, jak se co má a nemá dělat. Byl jsem také z některých lidí dost překvapen, ať už pozitivně, nebo negativně. Je proto velká škoda, že si většina spoluobčanů neověřuje, co který politik říká a pro co nakonec hlasuje. Stalo se mi totiž několikrát v tomto volebním období, že bylo před zastupitelstvem něco dohodnuto a potom někteří hlasovali přesně obráceně. Proto jsem si dokázal na vše udělat vlastní názor, aniž bych byl ovlivněn názorem jiných politiků.

Jaké jsou priority Vaší koalice pro nadcházející volby?

Otázkou je, jestli vůbec nějakou koalici vytvoříme. A pokud ji s někým vytvoříme, pak by to měla být koalice, která přinese jednoznačnou změnu. Dovolím si totiž tvrdit, že Chrudim v posledních dvaceti letech téměř po všech stránkách upadá. Před rokem 1989 tady byly největšími zaměstnavateli Transporta a Evona. A dnes? Městský úřad a Chrudimská nemocnice, tedy dvě servisní organizace. A pokud se podíváme na územní plán města, tak místo aby se v něm daly rozvíjet a renovovat staré průmyslové zóny – brownfieldy, jsou všude nakreslené bytové domy jednoho střihu. Proto možná máme v Chrudimi kde bydlet, ale nemáme kde pracovat. A to přesto, že tu jsou dvě průmyslové zóny, z nichž ta menší v Pardubické ulici se díky malým pozemkům vyvedla, neboť si je většinou rozebrali chrudimští podnikatelé, což je úžasné, ale ta větší u Transporty, pokud se nebudu bavit o jejím prapodivném vzniku, nenabízí kromě montoven žádnou jinou přidanou hodnotu. Mám tím na mysli zejména uplatnění opravdu kvalifikované pracovní síly. Proto bychom chtěli do Chrudimi přivést také firmy, jež se budou zabývat vývojem nebo výzkumem, což se promítne do vyšších mezd a menší dopravní zatíženosti ve městě. Myslím si, že právě v tomhle ohledu Chrudim hodně zaostává.

Pokud s někým vytvoříme koalici, určitě budeme prosazovat efektivnější hospodaření s městskými penězi. Nebudeme je chtět dávat například do věcí, které nejsou pro život města důležité – například do Zdravého města, nebo do projektů, které nepůjdou reálně uskutečnit. Chrudim má takových nepotřebných projektů spoustu a vyšly na miliony korun, které zmizely v nenávratnu. Mohli jsme za ně například stavět startovací byty pro mladé rodiny, postavit více parkovacích ploch, opravit rozbité komunikace nebo vybavit školy a školky, aby se dostaly na úroveň 21. století. A zcela určitě bychom rádi získali nazpět do vlastnictví města vodu. Její privatizaci totiž považujeme za největší podvod na chrudimské voliče, proto, pokud k od voličů dostaneme mandát, začneme připravovat kroky zpět k jejímu převzetí do majetku města a jeho občanů. Nelze přeci, aby na této strategické surovině vydělával jen zahraniční kapitál a my dopláceli na údržbu potřebné infrastruktury. Zcela určitě se také nebudeme účastnit koalice, která by stála na čtyřech místostarostech jako nyní a nebylo by možné jakýmkoli způsobem kontrolovat jejich práci. Zkrátka a dobře, jde nám o tom, aby se město rozvíjelo a neprocházelo už takovými situacemi, jakými byly v minulosti snahy zrušit zdejší kasárna či letiště, nebo v současnosti místní futsalový klub Era-Pack Chrudim, který dělá městu skvělou vizitku nejen doma, ale i ve světě, zatímco vedení radnice mu neustále hází klacky pod nohy. Proto se nebojím říct, že se z Chrudimi, která bývala významným a známým městem ve východních Čechách, pomalu ale jistě stává malé, ospalé město. Tento trend bychom chtěli zastavit.

S kterými lidmi na Vaší kandidátce chcete tyto změny prosadit?

Namátkou mohu uvést třeba Davida Kasala, který je zkušeným dětským lékařem a primářem dětského oddělení Chrudimské nemocnice. Dnes o něm mohu říct, že je i zkušeným poslancem, který svým pohledem na svět dokáže Chrudimi přinášet řadu pozitivních variant řešení nejrůznějších problémů. Dalším skvělým jménem je Jan Axmann. Je to velmi pracovitý a obětavý člověk, který věnuje městu Chrudim spoustu svého času, ať už letnímu kinu či hudebnímu festivalu Yanderov jako dramaturg nebo v zimě jako promítač v Městském kině. Jsem přesvědčen, že pokud se prosadíme v radniční koalici, dá městu ještě mnohem víc. Pak je tu Ondřej Kudrnáč – nejdéle sloužící přednosta okresního úřadu v České republice. Je to letitý praktik se znalostmi situace na městském úřadě i v legislativě, který disponuje cennými radami, jak se co má, nebo nemá dělat. Dalším je Boris Škorpík, kterého považuji za neutuchajícího aktivistu, jenž bojuje za práva slabších a utiskovaných ve městě. Sám si prošel určitou formou šikany ze strany některých lidí v Chrudimi a nezlomilo ho to. Myslím si, že je to férový chlap, který ví, co dělá. A pokud ještě mohu někoho zmínit, pak zcela určitě učitele a umělce Richarda Herbsta, na kterého je vždy spolehnutí. Řekl bych, že svým uměleckým přístupem přináší na věci zcela jiný pohled než my ostatní, kteří býváme někdy v zajetí svých profesí, a ačkoliv se mohou některé jeho návrhy jevit zpočátku jako nereálné, musíte mu dát později za pravdu. Tím nás všechny obohacuje. Bohužel, nemohu jmenovat všechny, ale u každého z kandidátů bych mohl uvést řadu předností, které z nás dohromady tvoří opravdu silný tým.

Proč by Vás měli občané volit?

Přinášíme městu slušnost a férovost, protože jsme se naučili v opozici zastávat práv slabších či opomíjených. Musím bohužel konstatovat, že se na mne obracelo se svými problémy po celé volební období obrovské množství našich spoluobčanů, kterým jsem se snažil pomoci. Je mi proto líto, že se k nim vedení města obrací zády. Určitě si zasluhují pozornost. Ať už jde o případy příjezdových cest k jejich nemovitostem nebo individuální výstavbu v Chrudimi. Lidé si totiž chtějí stavět vlastní domy a nekupovat je draze od developerů. Jsme tedy pro rovný přístup. Abychom ho mohli prosazovat, bude třeba, aby si to naši spoluobčané uvědomili a přišli k volbám. Bude zapotřebí každý jejich hlas. 

Děkuji za rozhovor.

Follow by Email