Škorpík Boris


Boris Škorpík

Narodil jsem se před 54 lety. Vystudoval jsem střední odbornou školu železniční – stavební. Následně jsem pracoval v několika firmách a již 19 let pracuji jako oblastní ředitel v pojišťovně UNIQA. Jsem ženatý. S manželkou vychováváme dvě děti ke slušnosti, spravedlnosti, ohleduplnosti a k pomoci slabším. Prostě k hodnotám, které mi vštěpovali zase moji rodiče a díky nimž nesnáším protekcionalismus, korupci a jiné, bohužel, zcela běžné praktiky dnešního života. V zimě rád lyžuji a v létě plavu. Mým velkým koníčkem je ochotnické divadlo, kde jsem hrával a udělal pár režijních pokusů. Nyní dostávají před divadlem přednost děti a jejich koníčky.

V Chrudimi je mimo jiné nutno změnit informovanost občanů ohledně výstavby v jejich okolí, kde často dochází ke střetům mezi investory a lidmi v okolí vznikajících staveb. Zejména v oblasti hromadného bydlení. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat hospodaření s vodou, což nám jasně ukázalo několik posledních let. Nové projekty i rekonstrukce je nutno projektovat tak, aby dešťová voda zůstávala v půdě a nebyla ihned odváděna do kanalizací a tím pádem pryč z krajiny. Pracoval jsem dříve v oblasti vodních zdrojů, takže z vlastní praxe vím, že už před mnoha lety byl znát pokles spodních vod, jenž je třeba v Chrudimi zastavit.

Boris Škorpík

Follow by Email