Valentová Iveta Bc.


Iveta Valentová

Je prokázáno, že aktivní pohyb svědčí zdraví a prodlužuje život. Velice prospěšná pro lidské zdraví je i cyklistika. Jízdě na kole se pravidelně věnuji, ale stále více pozoruji, že dochází k nárůstu vozidel na pozemních komunikacích, a tím i ke zhoršení bezpečnosti nás cyklistů. Chci se věnovat této otázce, zvláště výstavbě nových cyklostezek, jež umožní vytvořit ucelený systém bezproblémového cestování našim městem ekologickým dopravním prostředkem. Z mého pohledu vidím nutnost výstavby cyklostezky z Chrudimě do Městských lesů na Podhůře. Věřím, že brzy společně dokážeme vytvořit v oblasti cyklistiky občanům našeho města takové podmínky, které jsou již nyní naprosto běžné v jiných městech našeho regionu, a těším se, jak v dohledné době dojedu do Pardubic bez kontaktu s motorovými vozidly.

Iveta Valentová

Follow by Email