MUDr. David Kasal


Primář dětského oddělení Chrudimské nemocnice MUDr. David Kasal se v uplynulých čtyřech letech podílel mimo jiné s úspěchem na novelách zákona o ochraně veřejného zdraví, o veřejném zdravotním pojištění, zákoníku práce, o vysokých školách, o získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo o nelékařských zdravotnických povoláních. Byl spolupředkladatelem třinácti zákonů a aktivně podporoval schvalování zákonů proti korupci.

Za jeden z největších úspěchů přitom považuje prosazení a zavedení Desatera k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, nebo zahájení včasného záchytu autistických dětí v 18. měsíci věku a zajištění jeho proplácení zdravotními pojišťovnami.

Odstavme od peněz lobbistické skupiny a dejme je lékařům

„V Pardubickém kraji, kde působím, existuje ve zdravotnictví řada problémů. Některé jdou řešit v místě, mnohé z nich jsou ale systémové, a je nutné je řešit úpravou legislativy v Praze. Chtěl bych zde proto dotáhnout do konce svoji práci, která se týká vzdělávání lékařů a systémového nastavení rezidenčních míst tak, aby byly od peněz odstaveny lobbistické skupiny a peníze šly k mladým lékařům a jejich školitelům,“ říká MUDr. David Kasal.

Lékař není bez zdravotní sestry schopen nic udělat

„Lékař bez sestry není schopen nic udělat, proto bych rád dokončil změny ve vzdělávání zdravotních sester, aby netrvalo tak dlouho a bylo zajímavé i praktické. S tím souvisí i snížení byrokracie ve zdravotnictví pro všechny zdravotníky. Rád bych také dokončil práci kolem ustavení center péče o pacienty se vzácnými chorobami,“ pokračuje primář.

Pomozte mi prosadit změny, jež pomohou handicapovaným

„Velkou výzvou je pokračovat a dotáhnout systémové změny, jež se týkají osob s poruchou autistického spektra (PAS), jednak zavedením ABA terapie jako běžné metody v ČR a vytvořením center pro osoby s PAS po celé republice. Tzn., že bych rád pokračoval v práci Odborné skupiny při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Dále bych chtěl systémově změnit řešení zdravotně sociálního pomezí formou zjednodušení a postupného sjednocení těchto oblastí. Využil bych k tomu materiál, který jsem pomáhal připravovat během posledních tří let,“ říká primář Kasal.

Českému zdravotnictví chybí elektronizace a změna systému

„Velmi mne zajímá i elektronizace zdravotnictví, ale hlavně její praktické zavádění. S tím souvisí i postupná změna zdravotnického systému, který se musí zaměřit na platbu za kvalitně poskytnutou zdravotní péči, ne jak je tomu nyní, jen paušálem. Aby změny mohly proběhnout a současně zdravotní systém reflektoval nové požadavky na služby od pacientů, bude nutné dopracovat zvýšení přílivu peněz do zdravotnictví formou připojištění, na kterém bych, pokud mi to bude umožněno, také rád pracoval,“ dodává závěrem MUDr. David Kasal.

Byl to vždy porod, ale pokaždé s dobrým koncem… Dáte mi znovu důvěru?